Mae’r gweithgareddau yn yr adran yma’n fwy manwl ac estynedig. Nod y gweithgareddau yma yw helpu i gynyddu hyder y dysgwyr wrth siarad a gwrando ar ieithoedd.

Mae’r adran yma’n cynnwys naw o ganeuon gwreiddiol a gafodd eu cyfansoddi’n arbennig ar gyfer Cerdd Iaith - yn Gymraeg, Sbaeneg a Saesneg. Ar bob tudalen mae disgrifiad byr o’r gweithgaredd ynghyd â ffeiliau sain, fideos, a geiriau a nodiant y caneuon i’ch helpu chi a’ch dysgwyr i gyd-ganu gyda’r cerddorion.

Rydyn ni hefyd wedi cynnwys geirfa ychwanegol lle bo angen.