Hola, Helo, Hello

Defnyddiwch y saethau yn y gornel dde isaf i chwyddo sgrin y fideo.

Helo shw’ mae a sut wyt ti?

Dwi’n dda iawn diolch, a ti?

Hwyl fawr, ta-ta, tan toc a ffarwel

Cwtsh mawr a swsus … {ENW}

Fi yw … {ENW}

Cymro/Cymraes ydw i

a dwi’n ddeallus iawn

a heddiw dwi’n teimlo’n hapus;

Ydw, heddiw dwi’n teimlo’n iawn

OND … dyna drueni, trueni mawr!

Dydw i ddim yn hoffi canu! Na’dw wir!

Hello, hello and how are you?

I’m fine thanks, what about you?

Goodbye, so long, farewell and see you soon,

Hugs and kisses … {NAME}

I’m … {NAME}

I’m Welsh,

and I’m very intelligent (can’t you tell?),

and today I’m feeling happy

Yes, today I’m feeling very well

BUT … what a pity, what a pity, what a pity!

I don’t like singing. Not at all!

¡Hola! ¿Qué tal? ¿Y cómo estás?

Estoy muy bien, ¿y tu?

Adiós, hasta luego, hasta pronto y chao

Un abrazo y besos, … {NOMBRE}

Soy … {NOMBRE}

Soy gales/galesa

y soy muy inteligente también,

y hoy estoy contento/contenta;

Si, hoy estoy muy bien.

PERO, ¡desafortunadamente!

¡No me gusta cantar! ¡No, señor!

AMCAN: Annog dysgwyr i ddefnyddio cwestiynau ac atebion yn gywir.

Dyma gân gyda thri phennill – un ym mhob iaith, â thôn wahanol i bob un. Wrth ganu’r pennill yn Sbaeneg, dylai’r bechgyn ganu ‘Soy gales’ ac ‘y hoy estoy contento’, tra bod y merched yn canu ‘Soy galesa’ ac ‘y hoy estoy contenta’.

Beth sydd angen i chi ei wneud:

Dysgwch un pennill ar y tro. Pan mae’r dysgwyr yn hyderus, ychwanegwch yr ail iaith ac yna’r drydedd.

Os dymunwch, gallwch rannu’r grŵp yn dri, gyda phob grŵp yn dysgu pennill yr un.

Gweithgaredd Bwrdd Gwyn Lawrlwythiadau