La Playa

Defnyddiwch y saethau yn y gornel dde isaf i chwyddo sgrin y fideo.

Mae'r wybren fri yn las,
A does dim cwmwl yn yr awyr,
Mae'r traeth yn galw, galw, yn galw;
Y lle gorau yn y byd!
Cawn chwarae pêl-droed gyda'n gilydd,
Cawn blymio i ddyfnder y tonnau,
Cawn palu yn yr tywod,
Ac yna, cawn fwyta pizza.

Iym iym iym iym,
Mae'n amser i ni gael pizza.
Cawn chwarae ping-pong gyda'n gilydd,
Cawn hwylio mewn cwch dros y tonnau,
Cawn nofio drwy'r môr fel morfilod,
Ac yna, cawn hufen-ia blasus.

Iym iym iym iym,
Mae'n amser hufen-ia blasus.
Cawn chwarae a bowlio 'da'n gilydd,
Cawn daflu ein ffrisbi i'r gorwel,
Cawn hedfan ein barcud yn uchel,
Ac yna, torheulo'n braf

Mm mm mm mm
Mae'n amser torheulo'n braf.
Mae'r wybren fri yn las,
A does dim cwmwl yn yr awyr,
Mae'r traeth yn galw, galw, yn galw;
Y lle gorau yn y byd!
Y byd!

Oh when the sky is blue
There’s not a cloud in the sky
The time has come to visit, the beach
The best place in the world!
I like to play football
I like to dive in the water
I like to dig in the sand
And then, it’s time for pizza.

Munch, munch, munch, munch,
I like to eat pizza
I like to play ping pong
I like to go in a boat
I like to swim in the sea
And then, eat an ice cream

Yum, yum, yum, yum
I like to eat ice cream
I like to play with the boules set
I like to throw a frisbee
I like to fly a kite
And then, its time to sunbathe

Mm, mm, mm, mm,
I like to lay in the sun
The sky is blue
There’s not a cloud in the sky
We're going to the beach, the beach
The best place in the world!
The world!

El cielo está azul
y no hay nubes en el cielo
Nos vamos a la playa, la playa
¡El mejor lugar del mundo!
Me gusta jugar al fútbol
Me gusta bucear en el agua
Me gusta cavar en la arena
Y luego comer una pizza

Ñam, ñam, ñam, ñam
Me gusta comer una pizza,
Me gusta jugar al ping-pong,
Me gusta remar en un bote,
Me gusta nadar en el mar
Y luego, comer un helado

Ñam ñam ñam ñam
Me gusta comer un helado,
Me gusta jugar a las bochas,
Me gusta tirar el frisbi,
Me gusta remontar la cometa
Y luego, tomar el sol

Mm, mm, mm, mm,
Me gusta tomar el sol
El cielo está azul
y no hay nubes en el cielo
Nos vamos a la playa, la playa
¡El mejor lugar del mundo!
¡Del mundo!

Amcan: Mae'r gân hon yn annog dysgwyr i ymestyn eu geirfa.

Mae yna bennill agoriadol sy’n gosod yr olygfa ac yna nifer o benillion sy’n llawn geirfa syml gyda delweddau i gyd-fynd â nhw. Mae'r gân yn gorffen gyda fersiwn mwy myfyriol a breuddwydiol o'r pennill agoriadol.

Beth sydd angen i chi ei wneud:

Gwnewch yn siwr fod y grŵp yn cyfarwyddo â’r gân drwy ddangos y fideo o’r perfformiad cyflawn iddyn nhw. Gwnewch yn fawr o unrhyw gyfle i ddefnyddio ystumiau neu symudiadau syml i’w helpu i ddysgu’r geiriau.

Pan mae pawb yn teimlo’n hyderus gyda’r gân, ceisiwch ganu ‘rhannau’ ohoni heb unrhyw gyfeiliant. Peidiwch ag anelu i greu perfformiad cerddorol, anelwch am arddull naturiol sy’n debycach i sgwrs.

 

Gweithgaredd Bwrdd Gwyn Lawrlwythiadau