Peces Colores

Defnyddiwch y saethau yn y gornel dde isaf i chwyddo sgrin y fideo.

Gwêl yn y môr
yn nofio mor braf
un 'sgodyn o ba liw;
ai coch ai gwyrdd neu la-as? (x2)

 

Gwêl yn y môr
yn nofio mor braf
un 'sgodyn o ba liw;
ai gwyn, ai brown neu ddu-u? (x2)

 

Gwêl yn y môr
yn nofio mor braf
un 'sgodyn o ba liw;
ai oren, ai melyn neu bi- inc? (x2)

 

Gwêl yn y môr
yn nofio mor braf
bysgod sy'n lliwiau'i gyd.
Ai coch ai gwyrdd ai gla-as?
Ai gwyn ai melyn ai du-u?
Ai oren, ai melyn neu bi-inc
Gwelaf liwiau yr enfys (x2)

Look, a fish!
swimming in the sea.
What colour is it?
Is it red, green or blue (X2)Look, a fish!
swimming in the sea.
What colour is it?
Is it white, brown or black? (x2)Look, a fish!
swimming in the sea
What colour is it?
Is it orange, yellow or pink? (X2)Many fish
swimming in the sea
What colours are they?
Red, green and blue
White brown and black
Orange, yellow and pink
I see the rainbow (X2)

Mira, un pez!
nadando en el mar.
¿De qué color es?
¿Es rojo, verde o azul? (X2)

 

Mira, un pez!
nadando en el mar.
¿De qué color es?
¿Es blanco marrón o negro? (x2)


Mira, un pez!
nadando en el mar,
¿De qué color es?
¿Es naranja, amarillo o rosa? (X2)


Hay muchos peces
nadando en el mar
¿De qué color son?
Rojo, verde y azul
Blanco marrón y negro
Naranja, amarillo y rosa
Veo el arcoiris (X2)

AMCAN: Cyflwyno’r lliwiau yn Gymraeg, Sbaeneg a Saesneg i’r dysgwyr.

Mae pob un o benillion y gân Sbaeneg yma’n dechrau gyda’r un geiriau (heblaw am y pennill olaf). Dim ond y lliw sy’n newid.

Beth sydd angen i chi ei wneud:

Rhowch gyfle i’r grŵp gyfarwyddo â’r gân wrth chwarae’r fideo o’r perfformiad llawn. Gwnewch yn fawr o unrhyw gyfle i ddefnyddio ystumiau a symudiadau syml i helpu gyda dysgu’r geiriau.

Unwaith mae pawb yn teimlo’n hyderus gyda’r gân, ceisiwch ganu ‘rhannau’ ohoni heb unrhyw gyfeiliant. Peidiwch ag anelu am berfformiad cerddorol, anelwch am arddull naturiol a sgyrsiol.

Gallwch ddefnyddio'r lluniau gwych hyn gan yr artist Rhiannon Powell.

Ymestyn 

Rhowch gynnig ar ganu’r gân gyda’r geiriau Cymraeg neu Saesneg.

Gall un grŵp ofyn y cwestiwn yn Gymraeg; gall y grŵp arall ateb yn Sbaeneg.

Gweithgaredd Bwrdd Gwyn Geiriau Lawrlwythiadau