Peces Números

Defnyddiwch y saethau yn y gornel dde isaf i chwyddo sgrin y fideo.

Sawl pysgodyn bach
sy'n nofio yn y môr?
Un neu ddau neu dri? (x3)
Sawl pysgodyn bach?

 

Sawl pysgodyn bach
sy'n nofio yn y môr?
Pedwar, pump neu chwech? (x3)
Sawl pysgodyn bach?

 

Sawl pysgodyn bach
sy'n nofio yn y môr?
Saith neu wyth neu naw? (x3)
Sawl pysgodyn bach?

 

Sawl pysgodyn bach
sy'n nofio yn y môr?
Un neu ddau neu dri?
Pedwar, pump neu chwech?
Saith neu wyth neu naw?
Sawl pysgodyn bach?

 

Un
Dau
Tri
Pedwar
Pump
Chwech
Saith
Wyth
Naw
Deg!How many fish
swimming in the sea
one, two or three? (x3)
How many fish?

 

How many fish
swimming in the sea
four, five or six? (x3)
How many fish?

 

How many fish  
swimming in the sea
seven, eight, nine? (x3)
How many fish?

 

How many fish
swimming in the sea?
One, two or three?
Four, five or six?
Seven, eight, nine?
How many fish?

 

One
Two
Three
Four
Five
Six
Seven
Eight
Nine
Ten!

¿Cuántos peces ves
nadando en el mar,
uno, dos o tres? (X3)
¿Cuántos peces ves?

 

¿Cuántos peces ves
nadando en el mar,
cuatro, cinco o seis? (X3)
¿Cuántos peces ves?

 

¿Cuántos peces ves
nadando en el mar,
siete, ocho, nueve? (X3)
¿Cuántos peces ves?

 

¿Cuántos peces ves
nadando en el mar?
¿Uno, dos o tres?
¿Cuatro, cinco o seis?
¿Siete, ocho, nueve?
¿Cuántos peces ves?

 

uno
dos
tres
cuatro
cinco
seis
siete
ocho
nueve
diez!

AMCAN: Dysgu cyfri o 1 i 10 mewn tair iaith

Mae’r gân yma’n cael ei chanu yn Sbaeneg. Mae’r geiriau Cymraeg a Saesneg ar gael hefyd.

Beth sydd angen i chi ei wneud:

Rhowch gyfle i’r grŵp gyfarwyddo â’r gân wrth chwarae’r fideo o’r perfformiad llawn. Defnyddiwch ystumiau a symudiadau syml i’ch helpu chi a’r dosbarth i ddysgu’r geiriau.

Os dymunwch, gallwch rannu’r dysgwyr yn ddau grŵp fel bod y naill yn gofyn y cwestiynau a’r llall yn ateb gyda’r rhifau.

Ymestyn

Canu’r geiriau Cymraeg a Saesneg i gyfeiliant fersiwn offerynol y gân.

 

 

 

Gweithgaredd Bwrdd Gwyn Geiriau Lawrlwythiadau