Tango'r Tengo

Defnyddiwch y saethau yn y gornel dde isaf i chwyddo sgrin y fideo.

Dwi wedi blino, beth yw’r ots?

Dwi wedi blino, beth yw’r ots?

Dwi eisiau dawnsio’r tango, tango, tango tango

Dwi eisiau dawnsio

 

Mae eisiau bwyd arnaf i

Mae syched arnaf i

Mae ofn arnaf i

Mae peswch arnaf i

I’m tired, I’m tired,

I’m tired, I’m tired

But still I feel like dancing the tango, tango, tango, tango

Yes, I feel like dancing

 

I’m hungry

I’m thirsty

I’m afraid

I have a cough

Tengo sueño, sin embargo

Tengo sueño, sin embargo

Tengo ganas de bailar el tango, tango, tango, tango

Tengo ganas de bailar

 

Tengo hambre

Tengo sed

Tengo miedo

Tengo tos

AMCAN: Cyflwyno’r syniad nad yw pob ymadrodd yn cyfieithu’n union ac annog y dysgwr i wrando ar wahanol donau ac ieithoedd ar yr un pryd.

Beth sydd angen i chi ei wneud:

Gallwch ddewis sut yr ydych am weithio gyda’r gân yma; cyfansoddwyd y gân fel bod un iaith yn cael ei chanu ar ôl y llall - tan y pennill olaf, lle cennir y tri phennill yn y tair iaith ar yr un pryd.

Dechreuwch drwy ddysgu geiriau pob iaith ar wahân. Pan mae’r dysgwyr yn teimlo’n ddigon hyderus, symudwch ymlaen fel eu bod yn canu gyda dwy iaith ar yr un pryd, ac yna’r tair iaith.

 

 

Ymestyn: Peidiwch ag angofio i ychwanegu symudiadau. Yn draddodiadol mae’r tango’n ddawns emosiynol iawn – anogwch y dysgwyr i adlewyrchu a dangos hynny!

Gweithgaredd Bwrdd Gwyn Lawrlwythiadau