Pizza Para Mí

Defnyddiwch y saethau yn y gornel dde isaf i chwyddo sgrin y fideo.

O mi hoffwn i wneud pizza - 'mond i ti x 3
'Mond i ti! x5
Dwed, a hoffet ti wneud pizza - 'mond i mi? x 3
'Mond i mi! x5
Tybed beth rown ni yn ein pizza?
Dewisa! x 4

Beth am gaws 'te? (ie, ie, ie / na, na, na)
Beth am domatos? (ie, ie, ie / na, na, na)
Beth am buprennod? (ie, ie, ie / na, na, na)
Beth am roi merllys gwyrdd? (ie, ie, ie / na, na, na)

Beth am winwns? (ie, ie, ie / na, na, na)
Beth am fadarch? (ie, ie, ie / na, na, na)
Beth am salami? (ie, ie, ie / na, na, na)
Beth am roi ham? (ie, ie, ie / na, na, na)

Beth am olewydd ? (ie, ie, ie / na, na, na)
Beth am india corn 'te? (ie, ie, ie / na, na, na)
Beth am gyw iâr sbeislyd? (ie, ie, ie / na, na, na)
Beth am bach o binafal? (ie, ie, ie / na, na, na)

Daeth amser i ni'n dau fwyta'n pizza (x3)
Mae'n flasus, mae'n hyfryd, mae'n fendige-edig! (x2)

I want to make a pizza for you (x3)
For you (x5)
Do you want to make a pizza for me? (x3)
For me, (x5)
What do we want on our pizzas? (x3)
Think! (x4)

Would you like cheese? (yes yes yes/ no no no)
Would you like tomatoes? (yes yes yes/ no no no)
Would you like peppers? (yes yes yes/ no no no)
Would you like asparagus? (yes yes yes/ no no no)

Would you like onions? (yes yes yes/ no no no)
Would you like mushrooms? (yes yes yes/ no no no)
Would you like salami? (yes yes yes/ no no no)
Would you like ham? (yes yes yes/ no no no)

Would you like some olives?(yes yes yes/ no no no)
Would you like sweetcorn? (yes yes yes/ no no no)
Would you like spicy chicken?(yes yes yes/no no no)
Would you like a little pineapple? (yes yes yes/ no no no)

It’s time to eat our pizzas (x3)
Enjoy your pizza! (x4)

Quiero hacer una pizza para ti (x3)
Para ti (x5)
¿Quieres hacer una pizza para mí? (x3)
Para mí, (x5)
¿Qué quieres poner en tu pizza? (x3)
¡Piensa! (x4)

¿Quieres queso? (si si si / no no no)
¿Quieres tomates? (si si si / no no no)
¿Quieres pimientos? (si si si / no no no)
¿Quieres espárragos? (si si si / no no no)

¿Quieres cebollas? (si si si / no no no)
¿Quieres setas? (si si si / no no no)
¿Quieres salami? (si si si / no no no)
¿Quieres jamón? (si si si / no no no)

¿Quieres olivas? (si si si / no no no)
¿Quieres maíz dulce? (si si si / no no no)
¿Quieres pollo picante? (si si si / no no no)
¿Quieres un poco de piña? (si si si / no no no)

Es hora de comer nuestra pizza (x3)
¡Disfruta tu pizza! (X4)

AMCAN: Mae’r gân yma’n annog dysgwyr i ymestyn eu geirfa Sbaeneg.

Yn rhan gyntaf y gân mae’r dysgwyr yn cynnig gwneud pizza i’w ffrindiau, ac yna maent yn gofyn i’w ffrindiau wneud pizza iddyn nhw. Yn rhan ganol y gân gall pawb gael hwyl wrth ddewis y gwahanol bethau i’w rhoi ar y pizza.

Ar y fersiwn o’r fideo gyda’r canu, mae’r cantorion wedi dewis dweud ‘ie’ neu ‘na’, ond wrth gwrs, mae rhwydd hynt i bawb gael barn wahanol!

Beth sydd angen i chi ei wneud:

Gwnewch yn siwr fod y grŵp yn cyfarwyddo â’r gân drwy ddangos y fideo o’r perfformiad cyflawn iddyn nhw. Gwnewch yn fawr o unrhyw gyfle i ddefnyddio ystumiau neu symudiadau syml i’w helpu i ddysgu’r geiriau.

Pan mae pawb yn teimlo’n hyderus gyda’r gân, ceisiwch ganu ‘rhannau’ ohoni heb unrhyw gyfeiliant. Peidiwch ag anelu i greu perfformiad cerddorol, anelwch am arddull naturiol sy’n debycach i sgwrs.

Ymestyn: Gofynnwch i’r dysgwyr ychwanegu pethau rhyfedd a rhyfeddol i’w pizzas. 

Gweithgaredd Bwrdd Gwyn Lawrlwythiadau