Mae gweithgareddau ‘Dechrau Arni’ yn cyflwyno’r tair iaith i’r dysgwyr trwy gyflwyno geiriau ac ymadroddion syml. Maent hefyd yn helpu i gynhesu a pharatoi’r meddwl a’r corff; rydyn ni’n dysgu’n fwy effeithiol pan mae pob rhan o’r corff yn rhan o’r gweithgaredd.

Ceir esboniad o amcan pob gweithgaredd yn ogystal â chyfarwyddiadau llawn ar gyfer arwain eich dysgwyr drwyddo ar dudalen y gweithgaredd.

Cliciwch y botymau gwyrdd ar waelod pob tudalen i gael at weithgareddau bwrdd gwyn, cysylltiadau â’r cwricwlwm a geirfa ychwanegol lle bo angen.