Pen Ysgwyddau Coesau Traed

Schoolchildren singing heads, shoulders, knees and toes

Les tête, les épaules, les genoux, les doigts de pieds  

Les tête, les épaules, les genoux, les doigts de pieds

Les yeux, les oreilles, la bouche et le nez

Les tête, les épaules, les genoux, les doigts de pieds!

 

Pen, ysgwyddau, coesau a traed, coesau a traed

Pen, ysgwyddau, coesau a traed, coesau a traed

A llygaid a clustiau a trwyn a cheg

Pen, ysgwyddau, coesau a traed, coesau a traed!

 

Heads, shoulders, knees and toes, knees and toes

Heads, shoulders, knees and toes, knees and toes

And eyes and ears and mouth and nose

Heads, shoulders, knees and toes, knees and toes!

AMCAN: Cael hwyl a chynesu’r corff a’r llais wrth ddysgu geirfa newydd – rhannau’r corff y Gymraeg, Saesneg a Ffrangeg. Dilyn patrwm sain/geiriau mewn caneuon a rhigymau a datblygu sgiliau iaith trwy gyfrwng caneuon a rhigymau.

Bydd angen i’r dysgwyr sefyll ar gyfer hyn, gyda digon o le o’u cwmpas. Dysgwch eiriau’r gân ‘Pen, Ysgwyddau, Coesau, Traed’ iddyn nhw.

Nawr ailadroddwch y gân gan gyfnewid enw un rhan o’r corff ar y tro am yr enw Saesneg. Daliwch i ganu a newid yr enwau nes eich bod wedi cyflwyno’r enw Saesneg am bob un o’r rhannau o’r corff.

 

Gweithgaredd Bwrdd Gwyn Geiriau