Trawsnewid

Children making a group picture
Dangos Cuddio
Dangos Cuddio
Dangos Cuddio

AMCAN: Creu amgylchedd sy’n gyfoethog o ran defnydd iaith a dangos eich bod yn cyfranogi drwy ystum ac iaith y corff.

Mae hon yn gêm gyflym i gynhesu a chyflwyno thema ‘Natur’ a’r eirfa gysylltiedig. Gellir cyflwyno’r gêm yn yr ystafell ddosbarth gyda’r dysgwyr yn sefyll wrth eu desgiau os oes angen.

Beth sydd angen i chi ei wneud:

Mae’r dysgwyr yn cerdded o gwmpas. Esboniwch wrthynt eich bod yn mynd i ofyn iddyn nhw ‘drawsffurfio’ a throi eu hunain yn rhywbeth gwahanol. Dywedwch y geiriau yn Saesneg neu Ffrangeg i ddechrau ac yna’u cyfieithu i’r Gymraeg.

ee Trawsffurfiwch i fod yn ‘un arbre’ / ‘a tree’/ ‘goeden’

Defnyddiwch yr adran eirfa am ragor o syniadau

Y cam nesaf yw annog y dysgwyr i ‘drawsnewid’ fel grŵp. Dywedwch wrth y dysgwyr faint o bobl sydd eu hangen ym mhob grŵp (yn Ffrangeg neu Saesneg) ac yna..

Trawsffurfiwch i fod yn coedwig, forest, la forêt 

Ymestyn:

 Ar ôl trawsnewid, mae’r dysgwyr yn dweud beth ydyn nhw (yn Almaneg neu Saesneg)

I am a tree

Je suis un arbre 

Geiriau