Fi

Mae’r thema yma’n annog y dysgwyr i ganolbwyntio ar ddisgrifio eu hunain yn ogystal â’u teuluoedd, hobïau, eu hoff bethau a’u cas bethau, anifeiliaid anwes ac yn y blaen.

Gweithgareddau ar gyfer thema ‘Fi’
Trafod yn y Dosbarth Fi- Cwis