Natur

Nod gweithgareddau’r thema yma yw ysgogi dysgwyr i ddefnyddio sgiliau llafar a gweithredol i archwilio byd natur o’u cwmpas drwy drawsffurfio’n goedwig neu’n afon, neu ddefnyddio holl rannau’r corff i hyrddio gwynt a tharanau o’u cwmpas.


Gweithgareddau ar gyfer thema ‘Natur’

Natur- Trafod yn y Dosbarth Natur- Cwis