Natur- Trafod yn y Dosbarth

Sut mae’r tywydd yn yr ardal lle’r ydych chi’n byw? Sut mae’r tywydd yn gwneud gwahaniaeth i beth rydych chi’n ei wneud yn ystod y flwyddyn?

 

Ydych chi wedi bod ar eich gwyliau i rywle lle’r oedd y tywydd yr un peth â’r lle rydych chi’n byw? Ydych chi wedi bod ar eich gwyliau i rywle lle’r oedd y tywydd yn wahanol iawn i’r lle rydych chi’n byw? Oeddech chi’n hoffi hynny?

 

Ydych chi’n gallu enwi anifeiliaid sydd ddim ond yn byw yn yr Ariannin? Oes unrhyw anifeiliaid sydd ddim ond yn byw yn y lle rydych chi’n byw?