Peces Números– Whiteboard activities

Cyd-ganwch gyda fersiwn llawn y gân.

Does dim lleisiau yma. Canwch gyda’r gerddoriaeth!

¿Cuántos peces ves
nadando en el mar,
uno, dos o tres? (X3)
¿Cuántos peces ves?

 

¿Cuántos peces ves
nadando en el mar,
cuatro, cinco o seis? (X3)
¿Cuántos peces ves?

 

¿Cuántos peces ves
nadando en el mar,
siete, ocho, nueve? (X3)
¿Cuántos peces ves?

 

¿Cuántos peces ves
nadando en el mar?
¿Uno, dos o tres?
¿Cuatro, cinco o seis?
¿Siete, ocho, nueve?
¿Cuántos peces ves?

 

uno, dos, tres
cuatro, cinco
seis, siete, ocho
nueve, diez!

How many fish
swimming in the sea
one, two or three? (x3)
How many fish?

 

How many fish?
swimming in the sea
four, five or six? (x3)
How many fish?

 

How many fish?
swimming in the sea
seven, eight, nine? (x3)
How many fish?

 

How many fish
swimming in the sea?
One, two or three?
Four, five or six?
Seven, eight, nine?
How many fish?

 

One, Two, Three
Four, Five, Six
Seven, Eight, Nine
Ten!

Sawl pysgodyn bach
sy'n nofio yn y môr?
un neu ddau neu dri? (x3)
Sawl pysgodyn bach?

 

Sawl pysgodyn bach
sy'n nofio yn y môr?
Pedwar, pump neu chwech? (x3)
Sawl pysgodyn bach?

 

Sawl pysgodyn bach
sy'n nofio yn y môr?
Saith neu wyth neu naw? (x3)
Sawl pysgodyn bach?

 

Sawl pysgodyn bach
sy'n nofio yn y môr?
Un neu ddau neu dri?
Pedwar, pump neu chwech?
Saith neu wyth neu naw?
Sawl pysgodyn bach?

 

Un, Dau, Tri
Pedwar, Pump, Chwech
Saith, Wyth, Naw
Deg!