Gweithgaredd Bwrdd Gwyn

Fish and chips

Cyd-ganwch gyda’r fideo. Mae’r tempo ychydig yn gyflymach na’r fideo ar y dudalen flaenorol. Gallwch ddefnyddio’r naill neu’r llall!

Dyma hi'r gadair - rwy'n ei gweld hi, 

Voici la chaise - je la vois, 

This is the chair and I see it, do you? 

I think so, rwy'n meddwl, je crois ... que oui, oui, oui/ non, non, non. 

Dyma fe/fo'r bwrdd - rwy'n ei weld e/o, 

Voici la table, je la vois, 

This is the table, I see it, do you? 

I think so, rwy'n meddwl, je crois ... que oui, oui, oui/ non, non, non. 

 

Dyma'r pysgodyn - rwy'n ei weld e/o, 

Voici le poisson, je le vois, 

This is the fish and I see it, do you? 

I think so, rwy'n meddwl, je crois ... que oui, oui, oui/ non, non, non.  

Dyma'r sglodion, rwyn eu gweld nhw, 

Voici les frites, je les vois, 

These are the chips, I see them, do you? 

I think so, rwy'n meddwl, je crois ... que oui, oui, oui/ non, non, non. 

 

Dangos Cuddio
Dangos Cuddio