Gweithgaredd Bwrdd Gwyn

Balloons

Cyd-ganwch gyda’r fideo

'Rwy'n ddwy flwydd oed', meddai Sion wrth Sian,

'J'ai deux ans', dit-il,

'I'm two, I'm two',

How old are you?

Quel âge as-tu?

Faint / Beth yw dy oedran di?

 

'Rwy'n dair blwydd oed', meddai Sian wrth Sion,

'J'ai trois ans', dit-elle,

'I'm three, I'm three',

How old are you?

Quel âge as-tu?

Faint / Beth yw dy oedran di?

'Rwy'n bedair blwydd oed', meddai Dai wrth Del, 

'J'ai quatre ans,' dit-il, 

'I'm four, I'm four',  

How old are you? 

Quel âge as-tu 

Faint / Beth yw dy oedran di? 

 

'Rwy'n bum mlwydd oed', meddai Del wrth Dai, 

'J'ai cinq ans', dit-elle, 

'I'm five, I'm five', 

How old are you? 

Quel âge as-tu? 

Faint / Beth yw dy oedran di? 

'Rwy'n chwe blwydd oed', meddai Bob wrth Bet, 

'J'ai six ans', dit-elle, 

'I'm six, I'm six', 

How old are you? 

Quel âge as-tu? 

Faint /Beth yw dy oedran di? 

 

'Rwy'n saith mlwydd oed', meddai Beth wrth Bob, 

'J'ai sept ans', dit-elle, 

'I'm seven, I'm seven' 

How old are you? 

Quel âge as-tu? 

Faint yw dy oedran di? 

 

Un, dau, tri, pedwar, pum, chwech, saith, 

One and two and three and four and five and six and seven, 

Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept ... 

Meddai Sian a Sion a Del a Dai a Bob a Bet! 

Dangos Cuddio
Dangos Cuddio