C'est à toi, c'est à moi

Use the arrows on the bottom right of the video to enlarge. 

Amcanion: 

Prif amcan C'est à toi, c'est à moi yw cyflwyno’r gwahanol ragenwau a ddefnyddir wrth drafod y tywydd - ‘il’, ‘hi’, ‘it’ a hefyd, geiriau meddianol – ‘fy’ , ‘dy’ ayb 

Beth sydd angen i chi ei wneud:

Dechreuwch drwy wrando ar y gân. Yna edrychwch ar eiriau’r gân ym mhob iaith yn ei thro cyn gwrando ar y gân eto. Yna, cymal wrth gymal, gwrandewch ar sut i ynganu’r geiriau. Yna rhowch gynnig ar gyd-ganu gyda’r gerddoriaeth!

Gallwch ddewis sut yr ydych am weithio gyda’r gân; efallai y bydd yn well gennych rannu’r dosbarth i wahanol grwpiau gyda phob grŵp yn cymryd ei dro i ganu mewn iaith wahanol.

Geiriau

Il fait beau, mae hi'n braf, it's fine,

and this little song is yours and mine,

fy nghân fach i, a'th gân fach di,

cette petite chanson est à toi et à moi,

c'est à toi, c'est à moi,

la la la la ffaldi-ral-la ayb!

 

J'ai une chanson, mae gen i gân,

fel mae gan y ddraig ei thafod o dân;

Il fait beau, mae hi'n braf, it's fine 

and this little song is yours and mine 

fy nghân fach i, a'th gân fach di, 

cette petite chanson est à toi et à moi 

c'est à toi, c'est à moi, 

la la la la ffaldi-ral-la ayb! 

 

J'ai un dragon, mae gen i ddraig, 

fel mae gan y traeth ei fôr a'i graig; 

Il fait beau, mae hi'n braf, it's fine, 

and this little song is yours and mine, 

fy nghân fach i, a'th gân fach di, 

cette petite chanson est à toi et à moi 

c'est à toi, c'est à moi, 

la la la la ffaldi-ral-la ayb! 

 

J'ai une mer, mae gen i fôr, 

I can sing a sea so let's shout 'encore'! 

Il fait beau, mae hi'n braf, it's fine 

and this little song is yours and mine 

fy nghân fach i, a'th gân fach di, 

cette petite chanson est à toi et à moi 

c'est à toi, c'est à moi, 

la la la la ffaldi-ral-la ayb! 

Gweithgaredd Bwrdd Gwyn Lawrlwythiadau Geiriau