Amser a Lle- Cwis

Beth yw’r gair Sbaeneg am y rhif ‘naw’?
Nueve
Petai rywun yn dweud wrthoch chi fod ‘pedwar’ brawd gyda nhw, faint ydy hynny yn Saesneg?
Four
Sut ydych chi’n dweud ‘my favourite sport is..’ yn Gymraeg?
Fy hoff chwaraeon yw
¿Cuál es tu comida favorita? (Beth yw eich hoff fwyd?)
Mi comida favorita es...
Beth yw 10 tynnu 3 yn Sbaeneg?
Siete
Petai rhywun yn dweud wrthoch chi i ‘jump’...beth fyddech chi’n ei wneud?
Neidio
Sut fyddech chi’n dweud wrth rywun am orwedd yn Sbaeneg?
Acuestense!