Cwis Cwestiynau

Sut ydych chi'n dweud 'Helo, Bore Da' yn Ffrangeg?
Bonjour
Sut mae gofyn enw rhywun yn Ffrangeg?
Comment t'appelle tu?
Beth yw'r gair Ffrangeg am Mam?
La mère
Beth mae Le frère yn ei olygu?
Brawd
Dywedwch 'Rwy'n wych' yn Ffrangeg
Je vais très bien
Sut byddai rhywun yn yr Ffrangeg yn gofyn am winwns?
As- tu les oignions?
Allwch chi gyfieithu'r frawddeg hon i Ffrangeg? 'Mae siocled gyda fi'
J'ai les chocolat
Os bydd rhywun yn gofyn 'Comment vas-tu?' beth maen nhw'n ei ddweud?
Sut wyt ti?