Stopio Mynd Clapio Neidio

children running gym

AMCAN: Ymateb yn gorfforol i eiriau amlieithog. Defnyddio amrywiaeth o ddulliau gwrando i gasglu a diddwytho ystyr a sylwi ar y gwahaniaethau a’r tebygrwydd rhwng yr ieithoedd y maen nhw’n eu dysgu drwy eu cymharu.

Mae’r dysgwyr yn cerdded o gwmpas gan ddilyn pedwar gorchymyn syml :

Parar, Stop, Stopio 

Ir, Go, Mynd 

Aplaudir, Clap, Clapio 

Saltar, Jump, Neidio 

 

Nesaf, gofynnwch i’r dysgwyr wneud y gwrthwyneb i’ch gorchymyn; pan mae’r athrawes/athro’n dweud ‘Stopio’ rhaid iddyn nhw symud. Pan mae’r athrawes/athro’n dweud ‘Mynd’, rhaid iddyn nhw stopio.


Ymestyn:

Gellir amrywio’r gweithgaredd drwy ddefnyddio’r adran eirfa:

Sentarse, Sit, Eistedd 

Acostarse, Lie Down, Gorwedd

Correr, Run, Rhedeg

Caminar, Walk, Cerdded 

Stopio Mynd Clapio Neidio- Gweithgaredd Bwrdd Gwyn Stopio Mynd Clapio Neidio- Geiriau