Bwced a Rhaw– Gweithgaredd Bwrdd Gwyn

English

Who lost the bucket from the bucket and spade? 

(Name) lost the bucket from the bucket and spade 

Who, me?

Yes, you

Not me

Then who?

Welsh

Pwy gollodd y bwced o'r bwced a rhaw?

(Enw) gollodd y bwced o'r bwced a rhaw

Pwy, fi?

Ie, chi

Nid fi

Yna pwy?

Spanish

¿Quién perdió el balde del balde y la pala?

(Nombre) perdió el balde del balde y la pala

Quien, yo?

Si, tu

Yo no

Entonces quién?

Pwy gollodd y bwced o’r bwced a rhaw?

Dangos Cuddio
Dangos Cuddio
Dangos Cuddio