Kuchen!

Defnyddiwch y saethau yn y gornel dde isaf i chwyddo sgrin y fideo.

Dwi’n hoffi siarad Sbaeneg

a Saesneg a Chymraeg,

A dysgu gair fel ‘dragon’,

‘dragon’ ac yna ‘draig.’

I love the Spanish language,

And Welsh and English too,

And one day when I’m older

I’ll come and visit you.

Me gustan los guanacos,

me gusta el fútbol,

Me gustan los chubascos,

me gusta más el sol.

Amcanion: 

Prif amcan Kuchen! yw cyflwyno’r ffordd y mae’r Almaeneg yn gwahaniaethu rhwng y goddrych, y gwrthrych uniongyrchol a’r gwrthrych anuniongyrchol, h.y. gwahaniaethu rhwng pwy sy’n gwneud beth i bwy. Felly mae diwedd geiriau’n bwysig yma – sylwch ar y seiniau ‘en’ ac ‘er’ yn ‘einen’ and ‘meiner’.

Mae’r gân hefyd yn cynnig cyfle i ddangos sut mae’r Almaeneg yn ‘creu’ geiriau drwy gyfuno geiriau. Mae plant yn mwynhau rhyfeddu at eiriau hir iawn iawn!

Yn olaf, mae’r gân yn dangos sut y gallwn raffu ansoddeiriau wrth ei gilydd mewn Almaeneg.

Beth sydd angen i chi ei wneud:

Dechreuwch drwy wrando ar y gân. Yna edrychwch ar eiriau’r gân ym mhob iaith yn ei thro cyn gwrando ar y gân eto. Yna, cymal wrth gymal, gwrandewch ar sut i ynganu’r geiriau. Yna rhowch gynnig ar gyd-ganu gyda’r gerddoriaeth!

Gallwch ddewis sut yr ydych am weithio gyda’r gân; efallai y bydd yn well gennych rannu’r dosbarth i wahanol grwpiau gyda phob grŵp yn cymryd ei dro i ganu mewn iaith wahanol.

Geiriau

Ich möchte einen Kuchen backen 

Ich möchte einen Kuchen backen

Käsekuchen

Zuckerkuchen

Butterkuchen

Lebkuchen

Schwarzwälder Kirschtorte

Bienenstich-stich-stich-stich!

 

Ich möchte meiner Freundin einen Kuchen backen

Ich möchte meiner  Freundin einen Kuchen backen

 

Käsekuchen

Zuckerkuchen

Butterkuchen

Lebkuchen

Schwarzwälder Kirschtorte

Bienenstich-stich-stich-stich!

Gugelhupf-hupf-hupf

Gugelhupf-hupf-hupf

Gugelhupf-hupf-hupf

Gugelhupf-hupf-hupf

Gugelhupf-hupf-hupf

Gugelhupf-hupf-hupf hupf!

 

Ich möchte meiner besten Freundin einen riesengroßen Kuchen backen

Ich möchte meiner besten Freundin einen riesengroßen Kuchen backen

 

Käsekuchen

Zuckerkuchen

Butterkuchen

Lebkuchen

Schwarzwälder Kirschtorte

Bienenstich-stich-stich-stich!

Gugelhupf-hupf-hupf

Gugelhupf-hupf-hupf

Gugelhupf-hupf-hupf hupf hupf hupf

Lecker, lecker, lecker, lecker

Lecker, lecker, lecker, lecker

Lecker, lecker, lecker, lecker lecker!

 

Ich möchte meiner lieben, besten, kleinen Freundin einen riesengroßen, wunderbaren, lecker- schmeckenden Kuchen backen

Ich möchte meiner lieben, besten, kleinen Freundin einen riesengroßen, wunderbaren, lecker- schmeckenden Kuchen backen

iym iym iym!

Fe hoffwn bobi teisen, tesen fawr i’m ffrind

Cyn ei bwyta hi bob tamaid nes bo’r cyfan wedi mynd

 

I’d like to bake a cake, bake it for my friend

And eat up every morsel til the plate says

That’s the End!

Gweithgaredd Bwrdd Gwyn Lawrlwythiadau Geiriau