Fy Hoff Liw

colour wheel
Dangos Cuddio
Dangos Cuddio
Dangos Cuddio

Amcan: Cael hwyl a chynhesu’r corff. Ymarfer gwrando, ac annog dysgwyr i ddefnyddio cwestiynau ac atebion yn gywir.

Mae’r disgyblion yn symud o gwmpas y stafell ddosbarth. Mae’r athro’n enwi lliw yn Almaeneg/Cymraeg/ Saesneg. Mae’r disgyblion yn rhedeg i ddod o hyd i wrthych o’r lliw hwnnw a rhoi eu bys arno.

 

Nesaf, mae’r disgyblion yn dewis eu hoff liw. Mae'r athro'n gofyn... 

Was ist deine Lieblingsfarbe?  Beth yw dy hoff liw? What´s your favourite colour?

Mae'r disgyblion yn ateb yn yr un iaith, ac yn dod o hyd i wrthrych i bwyntio ato/cyffwrdd sy'n dangos eu hoff liw. 

Meine Lieblingsfarbe ist…… Fy hoff liw yw…  My favourite color is…...

Gweithgaredd Bwrdd Gwyn