Ffrwythau a Llysiau

fruit and vegetables
Dangos Cuddio
Dangos Cuddio
Dangos Cuddio
Dangos Cuddio
Dangos Cuddio

NOD: Y disgyblion i aros yn gorfforol weithredol wrth ymarfer gwrando a deall

Mae’r athro yn tynnu dwy linell, un ar gyfer Obst a’r llall ar gyfer Gemüse. Mae’r disgyblion yn clywed gair yn Almaeneg/Cymraeg/Saesneg a gorfod penderfynu a yw’n Obst (ffrwyth) neu Gemüse (llysieuyn)

Extension:

Ychwanegu geiriau 'tric' (fel siocled).

 

Geiriau